Missie

Het bedrijf probeert zo neutraal mogelijk de producten te produceren. Zo liggen er 400 zonnepanelen op de daken van de stal. Ook is de TL-verlichting in de stal vervangen door led-TL.

Aangezien het bedrijf in een bosrijke omgeving ligt, doet het bedrijf aan agrarisch natuuurbeheer door middel van het onderhouden en snoeien van bomen en struiken Er is voor deze vorm gekozen, omdat hier rekening wordt gehouden met de kleine wilde dieren. Ook wordt er langs 600 meter perceelsrandenbeheer gedaan, met als doel de uitstoot van stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen te beperken bij deze randen.